Psychologie, pedagogika

Teorie vědění, SOCIÁLNĚ – EKOLOGICKÝ PŘÍSTUP

Teorie vědění /Scheler, Mannheim/ – sociální hierarchizaci vědění = sociální konstrukce vědění– co dělá z vědění vědu, pro andragogiku málo využitelné– vědění každodenní /příbuzné symbolickému interakcionalismu a fenomenologii/ a vědění vzdělávací /poznatky, znalosti…/– kognitivní...

Koncepce životního světa, Etnometodologie, Koncepce interpretačních vzorců

Koncepce životního světa /Schütz, Luckmann/– významy, hodnoty, přesvědčení, které orientují jednání– očekávání, sebepojetí, pojetí druhých– procesy vyjednávání mezi systémem a životním světem jako součást společenských změn Etnometodologie /Garfinkel/– formální jazykové praktiky, které organizují komunikaci–...

2. ZÁKLADNÍ SMĚRY V TEORII VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

2. ZÁKLADNÍ SMĚRY V TEORII VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH DVA TYPY – teorie objektu /které aktéry učení a vyučování vidí jako objekt, neptají se po smyslu vzdělání/– teorie subjektu / jejichž zájmy, očekávání a snahy jsou...

Čtyři roviny učení v andragogice

4 roviny učení v andragogice, jimiž se zabývá: 1. hledisko makrosociálního vývoje– význam sociálních, kulturních, politických, ekonomických a technologických struktur a změn ve vzdělávání a učení– otázky ekonomické a společenské funkce vzdělávání dospělých, vývoj...

Andragogika úvod, hlavní a základní směry

ZÁKLADNÍ SMĚRY V ANDRAGOGICEA HLAVNÍ SMĚRY 1. PŘEDMĚT ANDRAGOG. TEORIÍ – teorie mají různé funkce a ambice– v andragogice i pedagogice nacházíme snahy jak o: OBECNOU A APLIKOVANOU TEORII OBECNÁ– analytickým spíše než empirickým...

VÝCHOVA SKRZE SPORT, VÝCHOVNÁ ÚLOHA TRENÉRA 10.

VÝCHOVA SKRZE SPORT, VÝCHOVNÁ ÚLOHA TRENÉRA 10. Kuhl (1981) uvádí výsledky své vlastní zkušenosti ze spolupráce s trenérem družstva kopané. Nejprve rozebral důkladně krizovou situaci v družstvu a konstatoval její příčiny: – diskrepance mezi...

VÝCHOVA SKRZE SPORT, VÝCHOVNÁ ÚLOHA TRENÉRA 9.

VÝCHOVA SKRZE SPORT, VÝCHOVNÁ ÚLOHA TRENÉRA 9. Trenér si sám vypracuje plán (projekt), kde se pokusí pojmenovat prostředky (způsob práce) a cíl, ke kterému chce vést. Výchovný plán vyžaduje znalost: – prostředí, z kterého...

VÝCHOVA SKRZE SPORT, VÝCHOVNÁ ÚLOHA TRENÉRA 8.

VÝCHOVA SKRZE SPORT, VÝCHOVNÁ ÚLOHA TRENÉRA 8. Trenér a zároveň vychovatel Každý sport i hra mají své zákony a pravidla, stejně jako náš život. Hráči jsou při hře často spontánní, hru prožívají se zápalem...