Psychologie, pedagogika

Objektivnost

Objektivnost Objektivnost – snaha o vnímání vnitřních i vnějších elementů, které u jedince ovlivňují průběh výchovy / objektivnost situace/Proto je dobré si uvědomit faktory, které nás mohou ovlivňovat. Subjektivní faktory:– haló-efekt / tendence vnímat...

Osobnost a úloha vychovatele Vychovatel je člověk, který záměrně působí na druhé, hledá způsoby a prostředky jak se přiblížit k těm, které má na starost. Snaží se najít správnou a vhodnou cestu, na které...

Zdravé dítě

Zdravé dítě Zdravé dítě je to, které má základní životní potřeby. Už momenty z raného dětství mluví o tom, jak se budeme ”stavět k životu” ( naděje, strach, radost) Takové dítě má fungující rodinu...

Význam vztahu ve výchovné práci

Význam vztahu ve výchovné práci Vztah je ve výchovné práci velmi důležitý. Vztahem a svým osobním příkladem můžeme předat hodnoty a postoje. Přijmout hodnoty a určité názory za vlastní, a pak je i praktikovat,...

Jak budovat dobrý vztah

Jak budovat dobrý vztah Všechny děti a mladí lidé potřebují přemýšlet, nikoli jen řešit příklady nebo opakovat informace či konstatovat fakta Budování smysluplného vztahu od nás vyžaduje ochotu být zranitelnými. Abychom mohli roli dospělého...

Metodika zájmových činností 2.

Metodika zájmových činností 2. Metodika zájmové činnosti má za úkol „vysvětlit“nebo „dát“ návod jak pracovat s dětmi, mladými lidmi v určitém zájmovém kroužku, v zájmové činnosti…/ na co je důležité pamatovat, aby naše práce...

Metodika zájmových činností 1.

Metodika zájmových činností 1. Úvod Náš život můžeme přirovnat k výstupu na horu, proto chceme-li s druhými ”stoupat”, je naším úkolem ukázat a seznámit děti či mladé lidi s tím, co neznají, a proto...

HLAVNÍ SMĚRY ANDRAGOGICKÝCH TEORIÍ 2.

HLAVNÍ SMĚRY ANDRAGOGICKÝCH TEORIÍ 2. SUBJEKTIVNÍ – interpretativní – skutečnost je sociálně konstruována a závislá na vědomí sociální aktérů– konstrukce vzniká a udržuje se pomocí symbolů, zejména jazykových– člověk jedná na základě svobodné vůle,...

HLAVNÍ SMĚRY ANDRAGOGICKÝCH TEORIÍ 1.

HLAVNÍ SMĚRY ANDRAGOGICKÝCH TEORIÍ 1. – andragogika jako věda humanitní i sociální pohledy na sociální realitu: OBJEKTIVNÍ– nezávislou na sociálních aktérech, a tím i nepozorovateli /vědci/– pozitivistická tradice orientace na přírodní vědy– skutečnost je...

STRUKTURALISTICKÁ TEORIE HABITU, BIOGRAFICKÉ METODY

STRUKTURALISTICKÁ TEORIE HABITU /BOURDIEU/ – ani tento teoretický pokus se nesnaží bezprostředně řešit probéři praxe– sociologická analýza vzdělávacích otázek– genetický strukturalismus Bourdieua – sociolog– habitus = sada naučených a zvnitřněných schémat vnímání a kompetencí,...