Psychologie, pedagogika

Podmínky spolupráce 3. část

Podmínky spolupráce 3. část Autonomie – každý by měl cítit možnost zasáhnout do diskuse a vyjádřit svůj názor. Mám mluvit a vyjadřovat se v první osobě ( …“nemyslím, že to půjde, vidím problém, protože“..)....

Podmínky spolupráce 2. část

Podmínky spolupráce 2. část Konfrontace a jasnost názoru – konfrontace znamená předložit vlastní zorný úhel, pokud možno jasně a co nejobjektivněji. Není to jednoduché. Tento moment s sebou nese strach ze soudu a to...

Podmínky spolupráce 1. část

Podmínky spolupráce 1. část Podmínky (zásady) je dobré znát předem. Jednotlivci v týmu pak ví, co se od nich očekává. Animátor či vedoucí pedagog (pracovník) se má snažit o respektování těchto zásad. Tyto podmínky...

Dobře fungující tým 2. část

Dobře fungující tým 2. část Každý v týmu si může být vědom, že žádné gesto, žádný výchovný zásah není podřadný v realizaci výchovného záměru, a že každá osoba má svou specifickou roli, kterou přispívá...

Dobře fungující tým 1. část

Dobře fungující tým 1. část Dobře fungující tým zajišťuje: – záruku (jistotu) dlouhodobého výchovného působení– bohatství názorů, což přináší větší přínos do výchovného působení ( různost povah, citlivost, dynamičnost…)– objektivnější pohled, každý to vidí...

Týmová práce

Týmová práce Téma týmové práce je v naší době aktuální. Vyskytuje se zejména v managementu, v oblasti řízení podniků apod. Cílem je tedy pochopit různé mechanismy s tím související a zajistit co největší efektivnost...

Tým

Tým Co je tým:Tým je malá skupina lidí se vzájemně se doplňujícími dovednostmi, kteří jsou oddáni společnému účelu, pracovním cílům a přístupu k práci, za níž jsou vzájemně odpovědni. Pozitiva a negativa týmové prácePráce...

Výchova a význam skupiny

Výchova a význam skupiny Ve skupině, ve které působím jako vychovatel (pedagog, animátor) se snažím pochopit vztahy, které tam jsou. Tyto vztahy mohou být pozitivní ( plné důvěry, tolerance, respektu..), konfliktní (předsudky vůči druhému,...

Animátor demokratický, Animátor liberální

Animátor demokratický: Dá prostor k vyjádření názorů, sám naslouchá a pak spolu s nimi hledá to nejlepší řešení. Pomáhá skupině dodržet to, co si předsevzala, způsobem pevným, propojeným i s určitou pružností. Vztahy ve...

Animátor ve skupině, Animátor autoritativní:

Animátor ve skupině Je člověk, který se snaží být ve vztazích ”neutrální”- ke všem stejný. Je důležité, aby dal všem prostor pro vyjádření názoru, aby byli všichni zapojeni do dění skupiny. Jen tak se...