Psychologie, pedagogika

Afekt, nálada a vášeň jsou základní …


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– afekt, nálada a vášeň jsou základní emoční stavy a největší rozdíl je v délce jejich trvání a v jejich intenzitě. Afekt je velmi krátký, zatímco vášeň a nálada je dlouhodobá. Afekt i vášeň...

Emoční citlivost

– Emoční citlivost = vnímání, odhadnutí a interpretace emocí – Emoční paměť = obratnost v emočním myšlení – Emoční jednání = porozumění a analýza emocí, využití emočních znalostí – Emoční učení = uvážená regulace...

8. EMOCE


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– psych.procesy subjektivně hodnotící události, stavy– zvláštní druhy zážitků mající 3 kvality:1. příjemnou či nepříjemnou, a to v určité míře (jen málo em.tuto kvalitu nemají např.lítost)2. určitá míra vzrušení3. určitý osobitý zážitkový obsah (např.to...

Výrazné fyziologické změny


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– výrazné fyziologické změny → silné emoce, tzv.AFEKTY = zužují vědomí subjektu na předmět afektu např. v afektu vzteku čl.reaguje zkratovitě, impulzivně, tj.bez rozvahy, prudce a silně, je schopen neuvěřitelných výkonů spojených s fyzickou...

ZÁKLADNÍ EM. , …


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– ZÁKLADNÍ EM. , kt.mají diferenciovaný obsah podle situací, kt.je vyvolávají– – radost jako reakce na zisk– – smutek jako reakce na ztrátu– – strach jako reakce na hrozbu– – hněv jako reakce na...

4-5 let – období dětských fantazmat

4-5 let – období dětských fantazmat (fantazijní myšlení) 6-1 1 let – vývoj logického myšlení 6-1 1 let – realistické myšlení 8-9let – začátek porozumění abstraktním pojmům (2. stád.) 11-12 let – začátek abstrakt....

Nutno rozlišovat řeč a jazyk.

Nutno rozlišovat řeč a jazyk. Zatímco řeč je nástrojem myšlení, jazyk je nástrojem řeči.Shrnutí:Myšlení lze definovat jako mentální manipulaci s různými informacemi, která slouží k porozumění jejich podstaty, k analýze jejich souvislostí a vztahů,...

Individuálně specifická…


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– individuálně specifická = vyplývá z vlastních zkušeností, zahrnuje hodnocení vlastních znalostí, schopností a dovedností.– implicitní = neprojevuje se na vědomé úrovni, např.čtenář automaticky zpomalí v obtížnějším úseku, aniž by si přesně uvědomil proč,...

Ulpívavé myšlení – člověk se …

– ulpívavé myšlení – člověk se nedokáže přenést z jednoho typu řešení na jiný– nevýpravné myšlení – myšlení, které nejde kupředu– myšlenkový záraz – náhlá zástava správného myšlenkového procesu– kathathymní myšlení – myšlení ovládané...

Dedukce – aplikace obecného poznatku, …

-dedukce – aplikace obecného poznatku, zpravidla na konkrétní případ, problém, např. dle obecného vzorce vypočítáme obsah konkrétního čtverce, upleteme svetr, uvaříme večeři, atd.-analogie – myšlenkové vyvozování nového poznatku o nějakém předmětu nebo jevu na...