Psychologie, pedagogika

Abraham Maslow

– amer.psycholog– spoluzakladatel humanistické psychologie– ve své teorii specificky lids.potřeb zdůraznil význam seberealizačních aktivit– nově vysvětlil mechanismus uspokojování potřeb a jejich aktualizaci– hl.dílo: Motivation and Personality (Motivace a osobnost). Motivace– užší pojetí = vědomé...

Zvyšuje-li se motiv.napětí …


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– zvyšuje-li se motiv.napětí → potřeba je naléhavější → nároky na hodnotu cíle se snižují → odhad úspěchu může být zkreslen. Např. s narůstajícím hladověním se čl.může pustit i do pojídá nechutných potravin a...

3. KOGNITIVNÍ MODEL


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– 3. KOGNITIVNÍ MODEL = důraz na orientaci v aktuální situaci a její rozumové hodnocení. Motiv = zaměření na nějaký cíl. Důležitá představa žádoucího cíle, tj.budoucího uspokojení. Motivace ovlivňována minulou zkušeností. Vývoj osobní motivace...

Potřeba


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– nedostatek: 1. organismu (fyziol.potřeby →psych.odezvu např.pocit hladu, únavy)– 2. v soc.podmínkách (např.potřeba exist.jistoty, opory, uznání, lásky)– biogenní (většinou cyklický průběh) a sociogenní potřeby (nedostatek v soc.vztazích, např.uznání)– potřeba vyjadřuje výsledný vnitřní stav psych.zpracování...

9. MOTIVACE


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– faktory aktivizující lids.chování, zaměřují je na určitý cíl, udržují jej po určitou dobu. Jednání směřující k uspokojení určit potřeby.– bývá spojena s em.prožitkem, kt.slouží jako signál určité potřeby, prostředek hodnocení aktuálního stavu, stimuluje...

HODNOTA = to, (objekty, aktivity, situace) co může …


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– HODNOTA = to, (objekty, aktivity, situace) co může uspokojit subjektivně důležitou potřebu. HIERARCHIE HODNOT = rozvíjí se v průběhu života, mění se v závislosti na zkušenostech. Subjektivní hodnota jakéhokoli vnějšího podnětu se může...

Podobně jako výše.

Podobně jako výše. Em.jsou základním motivačním systémem lids.chování.Z hlediska adaptace mají em.různou fci, např.fcí radosti je pohoda a připravenost k přátelským interakcím, fcí strachu vyhýbání se ohrožení apod. B) Teorie zaměřené na kognitivní interpretaci...

Ross Buck

Em.prožívání a kognitivní hodnocení v neustálé interakci, vzájemně se ovlivňují a stimulují. c) Teorie zaměřené na výraz em. a další projevy chování– usnadňují porozumění a komunikaci– Ch. Darwin byl první, kdo zkoumal vliv emocí...

SHRNUTÍ:

Em.lze definovat jako schopnost reagovat prožitkem libosti či nelibosti, spojeným s fyziologickými reakcemi a změnou aktivity, popř.i dalšími projevy. Fcí em.je základní orientace a regulace směřující k adaptaci na dané podmínky. Em.prožitky jsou spojené...

10. Projekční části mozk.kůry

– další zpracování a vyhodnocování významu em.reakcí, např. náhlý zvuk vyvolá úlek, ale když zjistíme, že to způsobila spadlá krabice, napětí zmizí a nastává pocit uvolnění.– důležitá pro posouzení etického a estetického obsahu a...