Psychologie, pedagogika

Individuální vlastnosti myšlení:


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

-přesnost – schopnost umět jasně, výstižně, srozumitelně a logicky formulovat své myšlenky-pružnost – schopnost operativně měnit plán a způsob řešení problémů, nelpět na ustálených způsobech. Opakem pružnosti je tzv.rigidita (strnulost).-hloubka – schopnost pronikat do...

Sylogystické uvažování


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– sylogystické uvažování = založeno na 2 premisách vyjadřující určité vztahy  platný závěr např. Eva je větší než Lucie. Lucie je větší než Tereza. Kt. z dívek je největší?– kategorický sylogismus = všichni...

2. Definování problému

2. definování problému – vymezení, zařazení do kategorie, někt. jasně definované = jasné, jednoznačné řešení, např. výpočet matematické rovnice), jiné nejednoznačně definované = nemají předem dané řešení či jich je více, obtížnější– izomorfní problémy...

Myšlenkové operace:


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

-analýza – myšlenkové rozdělení celku na části,př. muž se cítí psychicky špatně(celek), s psychologem analyzuje (rozebere, rozdělí), proč se cítí psychicky špatně(části- je unavený z práce, hádá se s manželkou,atd…) – tyto části způsobují,...

Poruchy paměti


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– deteriorizace – patický úbytek paměťových schopností organického původu, typický např.u senilní demence, arteriosklerózy2. amnézie = ztráta paměti (částečná – pro určitý časový úsek, úplná – žádné vzpomínky na minulost)3. vzpomínkové klamy = jedinec...

Zdroj:

NAKONEČNÝ, M. Moderní psychologie. Praha: S&M 1997, s.61 – 65. ISBN: 80-901387-6-4.VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Praha: Karolinum 2004, s.61-73. ISBN: 80-246-0841-3. 7. Myšlení a řeč– poznávání vázající se na aktivitu vědomí– nezbytné minimální vstupní...

Způsoby využití myšlení:

1. vytváření pojmů– pojem = kategorie (třída) určitých objektů (jevů), jejich vlastností a vztahů, kt. mají společné podstatné znaky, někt.lze vymezit např. definice trojúhelníku, jiné zařazovány na základě jejich vztahu k prototypu (= nejreprezentativnější...

3) Dlouhodobá paměť


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– uplatňuje především sémantické kódování významů, pamětní stopu může uchovávat v podstatě neomezeně dlouho, má tři složky1. epizodickou – zapamatování významných životních událostí subjektu2. sémantickou – „duchovní slovník abstraktního vědění, pravidel, sítě pojmů3. procedurální...

Kognitivní mapy

Kognitivní mapy = mentální reprezentace vnějšího světa, které jsou výsledkem pamětního uspořádávání. Vnější svět je zakódován do kódů pamětního systému, s uplatněním automatického a usilovného procesování s různou hloubkou zpracování informace v paměti» mělké...

Procesy v paměti (dva na sobě závislé)


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

a) recepce (vštípení, zapamatování) – osvojování nových poznatků, jejich upevňování a spojování s dosavadními zkušenostmi, může být spontánní (= zapamatování nějaké dramatické události) a záměrné („memorování“ – učení se něčemu nazpaměť) ; mechanické a...