Psychologie, pedagogika

PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA – kompletní obsah_3:

Domácí a institucionální péče z psychologického h… Temperament Temperament Dospělost mladá, střední Dospělost mladá, střední Dospělost mladá, střední Dospělost mladá, střední Dospělost mladá, střední Výkonové vlastnosti osobnosti Výkonové vlastnosti osobnosti Adolescence Adolescence Adolescence Adolescence...

PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA – kompletní obsah_4:

Rodina Vrstvy náboženství Prvky náboženství Obecná charakteristika pojmu náboženství Biologická determinace psychiky Mladší fyzikové Atomisté Herakleitos z Efezu Eleaté Pythagorejci Milétská přírodní filozofie Předpoklady vzniku řecké antické filozofie Pojetí demokracie v díle T. G....

PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA – kompletní obsah_5:

Sebevzdělávání a distanční vzdělávání Výběrová otázka Autokontrola Opakování Podle provedení lze tradičně rozlišovat trojí typ … Příprava ke kontrole výsledků studia Dovednost popisovat zkušenost se zakládá na dílčíc… Písemné zpracování pracovní zkušenosti je důležité…...

PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA – kompletní obsah_6:

Sovětská pedagogika se rozvíjela v Sovětském svaz… Představitelé existencialistické pedagogiky Hlavní směry pedagogiky 20. století Státem řízené reformní hnutí Eduard Štorch, František Bakule Reformní pokusy v české pedagogice Moderní škola Célestina Freineta, Jenský plán...

PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA – kompletní obsah_7:

Esteticko-výchovné zájmové činnosti V užším pojetí má estetická výchova 2 stránky Estetická výchova, její cíle, zaměření a zvláštnos… Šikana a paragrafy Postoje školy k šikaně Diagnostikování šikany ŠIKANA AGRESE Funkce kázně Kázeň a výchova...

PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA – kompletní obsah_8:

Struktura mozku Funkční charakteristika struktur nervového systému… Stavba nervové soustavy člověka Organizace nervového systému Biologické základy psychologie Vztah k jiným vědám Hlavní psychologické disciplíny a vztah psychologi… Profese psychologa Hlavní psychologic. obory Psychologie, její...