Psychologie, pedagogika

Co znamená termín sociální kognice?

1. Co znamená termín sociální kognice? Sociální kognice = jak se lidé vzájemně vnímají a jaké dojmy si o sobě vytvářejí (obraz toho druhého) 2. Jaké druhy schémat rozlišujeme v sociální kognici?  Schémata...

VĚDOMÍ

VĚDOMÍ 1) Různé pohledy na pojem vědomí. Pojmem vědomí je označována jedna ze základních kvalit života ať biologického – kde je vědomí známkou aktivity člověka nebo psychologického jako sebeuvědomění. Přítomnost nebo nepřítomnost vědomí jsou...

Vysvětlete vztah motivace a kvality výkonu

3) Vysvětlete vztah motivace a kvality výkonu.Motivace vyvolává a vede činnost. Konečný výsledek dosažená úroveň výkonu je výslednicí vztahu uvolněné síly (intenzity) motivace a složitosti náročnosti výkonu. Co je tím myšleno? Ze zkušenosti známe,...

Charakteristiky tvůrčí osobnosti

3) Charakteristiky tvůrčí osobnosti. Tvůrčí řešení závisí nejen na vrozených schopnostech jedince, ale do značné míry na shromáždění rozsáhlých zkušeností, které se uplatní v okamžiku náhlého nalezení řešení v momentě inspirace.Výzkumy se rozšiřují ze...

Guilfordovy faktory tvořivosti

5) Guilfordovy faktory tvořivosti – uveďte příklady k jednotlivým faktorům. Viz otázka č. 2.Konvergentní myšleníDivergentní myšlení plynulost pružnost propracování původnost citlivost redefinice 6) Fáze tvořivosti, čím se vysvětluje intuice? Problematika tvořivosti se překrývá s...

MOTIVACE

MOTIVACE 1)Jak vzniká motivace? Motivace je určitý vztah člověka ke skutečnosti, která ho obklopuje, k věcem i k ostatním lidem a k okolnímu dění.Vzniká tak, že každý organismus, aby přežil musí udržovat rovnováhu se...

Vnitřní konflikty

Vnitřní konflikty: patří mezi vnitřní situace, které prožíváme jako velmi obtížné nezávislost proti závislosti – v době stresu, utíkají lidé do dětské závislosti, hladají někoho, kdo rozhodne za ně, odmítají přijmout zodpovědnost sám za...

Strategie zvládnutí stresu i obranné mechanismy

Strategie zvládnutí stresu i obranné mechanismy: vytvoření priorit vyhýbání se stresu dovednost „vypnout se“ rozšíření interpersonálních vztahů Člověk se může zaměřit buď na:• zvládání problému, který situaci vyvolal a pokouší se nalézt způsob, jak...

TVOŘIVOST

TVOŘIVOST 1) Jaký je vztah tvořivosti a inteligence? Tvořivost – kreativita (creo=tvořím) se vymezuje jako taková činnost jejímž výsledkem je něco nového, většinou se tím míní něco nového z hlediska společnosti, ale může to...