Psychologie, pedagogika

Přehodnocení cílů …

• Přehodnocení cílů (pokud jsme je neodhadli při plánování správně• Příprava generae (podle dnešních norem demokratické společnosti, dodržení pravidel)• Jít příkladem (co řekneme, tak platí, splníme sliby)• Neustále sebevzdělávání (novodobý pedagog se musí potýkat...

m) Všeobecný přehled

m) Všeobecný přehledn) Nadšenío) Multikulturní problémyOtevřenost k jiným kulturám, jejich zvyklostem, tradicím, atd.p) Odpovědnost, spolehlivostq) Smysl pro humorr) Svéráznost, rozhodnostVolnočasový pedagog jako „terapeut“• Blahodárné působení autentického lidského vztahu• Podpora sebevědomí jedinců• Žádoucí změna sebepojetí•...

Tvůrčí přístup jedince …

• Tvůrčí přístup jedince k volnému času (obejde se bez organizované formy)• Informovanost jedince o možných způsobech prožívání volného času• Cíle, které jedinec sleduje• Schopnost jedince a jeho talenty• Současná životní situace ovlivňující jeho...

Volnočasový pedagog a jeho profil

a) SpecializaceVyjadřovat odbornost v oboru, který budeme vést. Víme, jak předávat zkušenosti, vědomosti. Stanovení a dosažení cílů.b) Názorová otevřenostc) Hluboká empatied) Silná sociální inteligencee) Znalost „lidské duše“Umět pomoci lidem, pochválit je, atd.f) Autenticita lidské...

Pojmy

PedagogEdukátorFacilitátor = usnadňovatelVychovatelFunkce výchovy1) Ochranná, preventivní2) Poznávací3) Rozvoj osobnosti (socializační)4) Normativní (kulturní)5) Další vzdělávání FUNKCE VOLNÉHO ČASUKlasické/TradičníTyto funkce stále platí, řadíme k jim ještě moderní.a) KompenzaceAž 90% lidí má pracovní život jako nevhodný, frustruje...

d) Smysluplné využití volného času

d) Smysluplné využití volného časuVzdělání, sport, atd.e) Rekreace pro práciBiologická funkce – znovu obnovení sil.Moderní/Postrmodernía) Seberealizaceb) Hedonickác) „Ne“smyslná konzumaceTento volný čas není pro nás přínosem, trávíme jej třeba kvůli někomu-d) Smysluplná konzumaceOdreagování, smysluplné trávení,...

ZÁKLADNÍ POJMY

Výchovní systém, dělí se na 4 složky.1) Cíle výchovyCo chceme s jedincem dělat. K tomu potřebujeme 3 stupně cílů. Ty jsou sepsány v Bílé knize, RVP (různých stupňů) a jejich další struktury (ŠPV).Konkrétní jedná...

5. Přesvědč6. ující p. p.

5. Přesvědč6. ující p. p. (politika, dealeři, pojišťovací agenti)  Podnikavý typPopis typu: rádi používají verbální obratnost v situacích, ve kterých mohou ovládat druhé, silné dominantní a mocenské tendence, vyhýbají se jednoduchým úkolům, převážně...

Myšlení (T)

Myšlení (T) Cítění (F)-0 perfektní time-management-1 vyhledávají fakta a drží se jich-2 bývají konzervativní-3 typické pro právníky-4 věnují pozornost nejsprávnějšímu řešení-5 systematicky se pídí po dalších relevantních údajích-6 bývají spíše rozhodní než ohleduplní-7 objektivní-8...