Psychologie, pedagogika

Přehodnocení cílů …


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

• Přehodnocení cílů (pokud jsme je neodhadli při plánování správně• Příprava generae (podle dnešních norem demokratické společnosti, dodržení pravidel)• Jít příkladem (co řekneme, tak platí, splníme sliby)• Neustále sebevzdělávání (novodobý pedagog se musí potýkat...

m) Všeobecný přehled


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

m) Všeobecný přehledn) Nadšenío) Multikulturní problémyOtevřenost k jiným kulturám, jejich zvyklostem, tradicím, atd.p) Odpovědnost, spolehlivostq) Smysl pro humorr) Svéráznost, rozhodnostVolnočasový pedagog jako „terapeut“• Blahodárné působení autentického lidského vztahu• Podpora sebevědomí jedinců• Žádoucí změna sebepojetí•...

Tabulka 1. Vybraná specifika práce školních pedagogů a pedagogů ve volném čase


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Školní učitel/pedagog Volnočasový pedagog disponuje velmi omezenými časovými možnostmi pro individuální práci s dětmi, zaměřenou na jejich osobnostní růst  času pro působení na osobnostní růst je mnohem více; jedná-li se o dlouhodobé působení,...

Tvůrčí přístup jedince …


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

• Tvůrčí přístup jedince k volnému času (obejde se bez organizované formy)• Informovanost jedince o možných způsobech prožívání volného času• Cíle, které jedinec sleduje• Schopnost jedince a jeho talenty• Současná životní situace ovlivňující jeho...

Volnočasový pedagog a jeho profil


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

a) SpecializaceVyjadřovat odbornost v oboru, který budeme vést. Víme, jak předávat zkušenosti, vědomosti. Stanovení a dosažení cílů.b) Názorová otevřenostc) Hluboká empatied) Silná sociální inteligencee) Znalost „lidské duše“Umět pomoci lidem, pochválit je, atd.f) Autenticita lidské...

Pojmy


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

PedagogEdukátorFacilitátor = usnadňovatelVychovatelFunkce výchovy1) Ochranná, preventivní2) Poznávací3) Rozvoj osobnosti (socializační)4) Normativní (kulturní)5) Další vzdělávání FUNKCE VOLNÉHO ČASUKlasické/TradičníTyto funkce stále platí, řadíme k jim ještě moderní.a) KompenzaceAž 90% lidí má pracovní život jako nevhodný, frustruje...

d) Smysluplné využití volného času


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

d) Smysluplné využití volného časuVzdělání, sport, atd.e) Rekreace pro práciBiologická funkce – znovu obnovení sil.Moderní/Postrmodernía) Seberealizaceb) Hedonickác) „Ne“smyslná konzumaceTento volný čas není pro nás přínosem, trávíme jej třeba kvůli někomu-d) Smysluplná konzumaceOdreagování, smysluplné trávení,...

ZÁKLADNÍ POJMY

Výchovní systém, dělí se na 4 složky.1) Cíle výchovyCo chceme s jedincem dělat. K tomu potřebujeme 3 stupně cílů. Ty jsou sepsány v Bílé knize, RVP (různých stupňů) a jejich další struktury (ŠPV).Konkrétní jedná...

5. Přesvědč6. ující p. p.

5. Přesvědč6. ující p. p. (politika, dealeři, pojišťovací agenti)  Podnikavý typPopis typu: rádi používají verbální obratnost v situacích, ve kterých mohou ovládat druhé, silné dominantní a mocenské tendence, vyhýbají se jednoduchým úkolům, převážně...

Myšlení (T)


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Myšlení (T) Cítění (F)-0 perfektní time-management-1 vyhledávají fakta a drží se jich-2 bývají konzervativní-3 typické pro právníky-4 věnují pozornost nejsprávnějšímu řešení-5 systematicky se pídí po dalších relevantních údajích-6 bývají spíše rozhodní než ohleduplní-7 objektivní-8...