Psychologie, pedagogika

Charakter


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

11.6 Charakter“Charakter je subsystém osobnosti, který umožňuje kontrolu a řízení jedincova jednání podle společenských, zejména morálních požadavků.” Části charakteru: Vztah k lidem: afiliace – kladný přátelský vztah k lidem, vzájemná ochota pomoci, ohleduplnost hostilita-...

Bariery tvořivosti


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Bariery tvořivosti (vnější i vnitřní): Sociální Emociální Kognitivní – nenaučil se, že to “nejde”Guilford rozdělil 2 druhy myšlení: Konvergentní – yvíjení logických závěrů jediným možným postupem Divergentní – tvoření informací z inf. původní, klade...

Temperament a charakter, rysy osobnosti


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

11 Temperament a charakter, rysy osobnosti11.1 Antická typologiecholerik, melancholik, flegmatik a sangvinik jsou termíny antické11.2 Kretschmer, Scheldon – Biologické pojetí3 základní typy stavby těla: Pyknická – oblé, měkké tvary, zvětšeným objemem hrudníku a břicha...

Tvořivost


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

10 Tvořivost= kreativita (creo = tvořím), výsledkem je něco nového, uplatňuje v situacích, kdy je možno hledat více správných řešení, tvořivá řešení jsou nejen správná, vzhledem k okolnostem, ale i neobvyklá, původní.3 hlavní přístupy...

Psychická struktura osobnosti


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

9 Psychická struktura osobnosti= trvalý, uspořádaný celek rysů osobnosti (dispozic), které určují způsob prožívání, reagování a chování jedince.3 složky osobnosti: Výkonové, kapacitní předpoklady – co člověk dokáže, co umí Motivace – co čl. chce...

Inteligence


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

9.2 Inteligence= dispozice k myšlení.Složky – vzhledem k tomu, že jde o vlastnost: Vrozená – fluidní (tekutá) – souvisí s vývojem CNS = mozku Získaná – krystalická – rozvíjí se celý život, pokud se...

Citové stavy ve vnímání


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

7.2.2 Citové stavy ve vnímání – celková připravenost, vnímat co souvisí s naším cílem, co očekáváme, na co se těšíme: Členění vjemového pole  Motivačně významný předmět Zaměřenost vedoucí k seskupování celků Očekávání něčeho...

Vědomí


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

8 VědomíV americkém pojetí vědomí zahrnuje: sledování sebe sama a svého okolí ovládání sebe sama a svého okolípředvědomé vzpomínky = zůstávají na okraji naší pozornosti, uložíme si je do paměti8.1 Stupňovitost vědomíPodle Junga: Vědomí...

Obecné zákonitosti psychiky


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

7 Obecné zákonitosti psychikyOsobnost z psychologického hlediska je abstraktní pojem, představuje totožnost jedince po psychické stránce se sebou samým v různých obdobích a za různých okolností jeho života. Nositelem této abstrakce – osobnosti je...

Pozornost


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

7.2.1 Pozornost – nejdůležitějším duševním stavem, který ovlivňuje aktuální funkční zdatnost, stav aktivace. – zajišťuje na určitou dobu soustředění člověka na jeden jev nebo jednu činnost.Stupně: bezvědomí  nejnižší přirozený stupeň aktivace je hluboký...