Psychologie, pedagogika

Vnímání jako základní poznávací proces

Vnímání jako základní poznávací proces – nejjednodušší psychický proces, kterým poznáváme – je to smyslové poznání světa (čichové, zrakové, chuťové, sluchové, hmatové) vlastnosti vnímání: 1) celistvost – nevnímáme jednu vlastnost předmětu, ale vnímáme ji...

Skupina a její působení na psychiku jedince

Skupina a její působení na psychiku jedince Sociální psychologie – věda o tom, jak se člověk v soc. a kulturních situacích utváří, a jak v nich působí – sociální skupina je základní termín v...

Rodina jako primární sociální skupina, socializace

Rodina jako primární sociální skupina, socializace = celoživotní proces začleňování jedince do společnosti = proces kultivace člověka, kterým si společnost zajišťuje předání akumulovaného vědění umožňující další vývoj na všech úsecích činnosti primární skupina –...

Rodina jako primární sociální skupina, socializace

obsah socializace: 1) systémy hygienických, prac. a spol. návyků a způsobů chování 2) vypracování systému vědomostí, znalostí a poznatků, které umožňují orientaci v kulturním a symbolickém prostředí 3) vybudování hierarchického systému hodnot a hodnotících...

Sociální psychologie

Sociální psychologie = věda o tom, jak se člověk v SOC. a kulturních situacích utváří a jak v nich působí – základním termínem soc. psych. je sociální skupina výzkumné metody v soc. psych.: 1)...

Sociální psychologie

podle „důležitosti“ pro jedince: – jak subjektivní (každý to prožívá jinak) a)primární sk. – přímé a důvěrné vztahy mezi členy – intimní atmosféra, silné citové vazby – velká soudržnost mezi členy – mají hluboký...

Sociální psychologie

podle příslušnosti: vlastní( my) -jsem členem skupiny, má všechno kladné v našem podvědomí (cíle, vztahy s jedinci) – nebezpečí diskriminace, rasismu, náboženské nesnášenlivosti – skupina se hodnotí kladně, ostatní jsou negativní cizí (oni) struktura...

Pozornost

Pozornost = psychický stav, který se vyznačuje zaměřením a soustředěním zaměřenost pozornosti – člověk nereaguje stejně soustředěně na všechny podměty, které na něj působí, ale vybírá si, co všechno stihne (veškeré předměty z okolí)...

Základní poznávací procesy v průběhu lidského vývoje

PUBESCENCE vnímání – zaměřuje se spíše na detaily – pochopení hlubších vztahů mezi jevy – rozvoj vztahového vnímání se projevuje v kresbě, činnostech atd. představování – fantazijní představy — denní snění ADOLESCENCE vnímání –...