Psychologie, pedagogika

Psychosomatická onemocnění — zdravý životní styl


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

životní styl – nutno předcházet psychosomatickým onemocněním – jsou to vyhraněné typické formy chování lidí ve společnosti – vzniká z životního způsobu člověka a představuje jeho formální a estetickou stránku 5 okruhů zdravého způsobu...

Seberegulační vlastnosti — vůle

Seberegulační vlastnosti — vůle vůle = psychický proces, kterým člověk řídí svou činnost, zaměřenou na dosažení vědomě vytyčených cílů a překonávání překážek fáze volního jednání: 1) uvědomění si potřeby nějaké činnosti = motivace jednání...

Psychosomatická onemocnění — zdravý životní styl


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

nemoc = zadržená emoce psychosomatická onemocnění – každá zdravotní porucha má 3 stránky: fyzická – poškození orgánu, nesprávná fce orgánů psychická stres – vyvolávají moment nebo důsledek sociální vždy vázána na psych. oblast –...

Školní Zralost

Školní Zralost-pojem zahrnující požadavky, které má dítě splňovat aby bylo schopno úspěšně absolvovat 1 třídu ZS OSD = odklad školní docházky o které rozhoduje ředitel + doklad z PPP 1)požadavky spojené s TĚLESNOU ZRALOSTÍ...

Školní Zralost


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

3.schopnost EMOČNÍ, SOCIÁLNÍ a MOTIVAČNÍ ZRALOSTI emoční -umět kontrolovat své city a impulsy – tvoří předpoklad pro kázeň -dítě by mělo doma mýt silné citové zázemí (ne mít druhé dítě, když to první chodí...

Základní psychologické pojmy

psychika a obsah psychiky psychika = duševní život člověka (to, co prožívám právě teď + podvědomí) – obsahem psychiky jsou ps. procesy (poznávací, motivační, volní) a stavy (pozornost) – projevem psychiky je chování a...

Základní psychologické pojmy


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

metody psychologie – způsoby, jakými psychologie získává své poznatky 1) pozorování – je metoda psychologie, která se vyznačuje stanovením cíle a vede se záznam – může být samostatná nebo součástí psych. metod – extrospekce...

Psychické reakce nemocného

deprese – reakce nato, co už se stalo – ze vztahu z okolí, z nemoci. . -viditelné znaky- nervozita, smutek, nekomunikativnost, stranění se společnosti, volba hudby… – zastírané znaky – navenek působí jako dřív,...

Základní psychologické pojmy

Základní psychologické pojmy psychologie = věda, která se zabývá psychikou člověka – zkoumá, třídí a vyhodnocuje veškeré poznatky, které se týkají zákonitosti vzniku a průběhu lidského prožívání a chování psychologické disciplíny základní psych. disciplíny...