Psychologie, pedagogika

b) Chování


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

b)chování – souhrn vnějších projevů člověka,aktivity,které mohou být pozorovány jinou osobou nebo zachyceny měřícími přístroji – není možné bez prožívání – z chování člověka usuzujeme na jeho prožívání a osobní vlastnosti -pod aktivitou jedince,označovanou...

5. Řeč -její obsahovou i formální stránku …

5.řeč -její obsahovou i formální stránku (tzv.verbální chování) -spontánní ch. – vystupuje samočinně,bez vnějších podnětů (např.rozhodnutí vstát ) -reaktivní ch. – v důsledku působení vnějšího podnětu (např.žák vstane na výzvu učitele) -operativní ch. –...

Předmětem psychologie je všímání …

-předmětem psychologie je všímání si psychických jevů člověka,charakteru,zájmu, temperamentu Vývoj psychologie– kořeny ve filozofii– období předvědecké (filozofové a teologové, R.Descartes – vědomí) a období psychologie jako samostatné vědy 1. Téma duše – nauka o...

Psychologické směry

 přírodovědně orientovaná psychologie W.Wundt – zveřejnil program vědecké psychologie – spojuje darwinismus a pozitivizmus ve fyziologickou psychologii (která prosazuje experimentální přístup) – r.1879 zakládá první laboratoř experimentální psychologie– zkoumá vnímání, myšlení odděleně X...

PSYCHOLOGIE

1. PŘEDMĚT, CÍLE, VÝVOJ, ODVĚTVÍ, SMĚRY A PŘÍSTUPY V PSYCHOLOGIE Psychologie je poměrně mladá věda – její historie trvá jedno století Christian Wolff – použil v 18.stol pro nauku o duši název psychologie, 1732...

3) Vědeckou

– odborná – vědecká psychologie se tímto předmětem zabývá soustavně,koncepčně a kriticky (nesmí podlehnout předsudkům,pravdivé poznání člověka,používá důkazy a argumenty) – vytváří a používá terminologii – rozvíjí své teorie – buduje systém metod a...

Prevence sociálně patologických jevů :

. šikana. drogy. záškoláctví. napadení učitele– feminizace ve školství (v učitelské profesi)MŠ – ženy – muži = 90,4% – 1,6%ZŠ – 82,9% – 17,7%VŠ – 30,6% – 69,4%– důvody – VŠ – postavení, prestiž...

Urči si cíle a směřuj k nim


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

S mladšími děti stanovujeme cíle společně a velmi nenásilně. Malé děti takové kategorie jako jsou cíle, ještě nedokáží formálně zařadit.Navozující otázky, formou příběhů.Hraj férPocity při porušení pravidel (aktér i účastník). Reakce okolí, empatie.Hraj bezpečněOtázky,...

Diferenciace

• Výkonová – nižší stupeň povinný – střední stupeň – motiv. k četbě – vyšší stupeň – motiv. k hlubšímu studiu• Zájmová• Časová Trendy – moderní vzdělávací kurikulární reforma (pracovalo se na ní v...

Integrace

– handicapovaných žáků, obvykle (nikoli slepých, hluchoněmých, oligofreniků, apod. )– žáků se specifickými poruchami učení– žáků z minoritních národnostních skupin Spolupráce rodiny a školy– rodiče přebírají zodpovědnost za výběr školy pro své dítě –...