Psychologie, pedagogika

Škola spolupracuje s partnery školy…

– škola spolupracuje s partnery školy – úředníci ministerstva, jiní zřizovatelé školy (církev, soukromý podnikatel), inspektoři, odborná veřejnost(odborné praxe, odborné diskuze, organizace seminářů, apod.), rodiče, zahraniční partneři, …– škola organizuje kroužky, kde mohou působit...

Organizace vyučování:


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

• Dopoledne:– dvouhodinové hlavní vyučování (epochy, epochální vyučování)– pořádají slavnosti – každý týden, menší – každý měsíc velké a významné dny– následují učební a opakovací předměty (cizí jazyky)• Odpoledne:– umělecká a praktická zaměstnáníJENSKÝ PLÁN–...

Hlavní principy:


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– začlenění okolního světa do školního života a práce– práce je těžištěm všech činností– děti i učitelé mohou vyjadřovat své myšlenky a city– klade se důraz na rozvoj individuální odpovědnosti– demokratické hledání rozhodnutí– spolupráce...

Společné záměry alter. Škol:


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

• Kritika běžných škol (tělesné tresty, malá individualita jedince, málo názornosti…)• Obrat k antropologii dítěte (zájmy dítěte jsou nadřazeny zájmům společnosti)• Utváření kolektivních a spol. schopností a výchova ke vzájemné solidaritě• Samoregulovatelné získávání zkušeností•...

Realita:


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

• Mnohé z programů alt. Škol užívají i veřejné školy, mnohé principy lze na veř. školách realizovat (spolupráce s rodinou)• Málo učitelů ví o snahách reformních pedagogů s ohledem na spol. požadavky škol, nebo...

Základní obory:


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

• Cvičení praktického (denního) života• Smyslový materiál• Řeč – učení básniček, výuka angličtiny …• Matematika• Kosmická výchova – vlastivěda, zeměpis …WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA• Rudolf Steiner (1861- 1925) ISCED 1,2– Východisko: antroposofie (duchovní život novověkého člověka,...

Vlastnosti učitele:


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– vřelý, chápavý, přátelský, odpovědný, soustavný (nejprve zkušenosti z praxe a poté k tomu přidat novou zkušenost, obnova příprav na vyučování), vynalézavost, nadšení,….Výchovné styly:Autoritativní – hl. ve fázi vývoje dítěte od narození do puberty:...

Problémová rodina – co dělat, když se setkáme s dítětem z této rodiny?


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

• Diagnostika• Krizová intervence• Spolupráce s rodinou• Vyhledání oprávněného odborníka (soc. pracovník, pracovník PPP …)• Monitoring vývoje situace• Přijetí dítěte, povzbuzeníProblémové typy výchovy v rodině (J.Pelikán)• Výchova typu nepřijetí• Projektivní „hypersocializující“• Egocentrické• Autokratická• LiberálníStyly...

KLASICKÉ ALTERNATIVNÍ VÝCHOVNÉ SYSTÉMY ANEB REFORMNÍ HNUTÍ VE VÝCHOVĚ


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Kdy začaly vznikat?• 1.vlna: Reformní pedagogika v myšlenkách J.J. Rousseaua, J. Locka, F. Pestalozziho, L. Tolstého• 2. vlna: J. Dewey a jeho progresivní výchova orientovaná na činnost a propojení s praxí• Samostatné projekty konec...

Učitel ve škole se potýká s kázní …

– učitel ve škole se potýká s kázní svých často ještě 30 žáků ve třídě a se systémem 45 minutových hodin  menší množství účastníků a jiné dělení času – podle potřeby aktivit a...