Psychologie, pedagogika

Techniky asertivity


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

1. Technika pokažené gramofonové desky– uč- í nás tichým, klidným opakováním dosáhnout toho, co chceme (svého oprávněného požadavku)– dá se prosazovat– umožňuje ignorovat manipulaci druhé osoby a přitom si trvat na svém– v praxi:...

4. Technika negativního rozhodování


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– prohloubení techniky otevření– slouží k aktuální podpoře kritiky s cílem použít získané informace, jsou-li konstruktivní anebo je naopak vyč- erpat, jsou-li spíš manipulativní, destruktivní– kromě akt. přiznání kritiky si žádám ještě další kritiku–...

81 Práva, jež je třeba respektovat:


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

2. Máš právo sám posuzovat své chování, myšlenky, emoce a být za ně a za jejich důsledky zodpovědný.Manipulační pověra: „Neměl bys nezávisle posuzovat sám sebe, musím být posuzován vnějšími pravidly a autoritou, která je...

6. Máš právo dělat chyby a být za ně odpovědný.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Manipulační pověra: „Nesmíš dělat chyby. Pokud děláš chyby, musíš mít pocit viny.“Pozn. Nemusím za své chyby omlouvat (viz pravidlo č. 2)7. Máš právo říci ‘Já nevím’.Manipulační pověra: „Měl bys znát odpovědi za otázky týkající...

Strategie D (= Kooperace)


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

37 společné řešení konfliktu38 snaha o spolupráci s druhou osobou39 obě strany mají stejná práva40 stanoviska obou partnerů se snažíme přiblížit41 výsledkem je konsensus42 časově nejnáročnější43 odpovídá přibližně demokratickému stylu řízeníKdy ji používat?46 potřebujeme-li...

Hodně konfliktů se řeší agresivním způsobem

(za a. lze považovat i pouhé zvýšení hlasu). Často se také problémy vůbec neřeší. Metoda ASUP (Aktivní, Sociální, Učení, Programové) = Aktivní a skupinové řešení konfliktu, naučení se používání lepších strategií, snaha o odnaučení...

Kapitola č. 4 – Asertivita, asertivní chování

62 Asertivní chování je takové, kdy respektuji práva druhých lidí, ale zároveň respektuji i práva vlastní63 metoda, způsob chování, jenž začali propagovat Američané64 populace ČR se většinou pohybuje v levé části65 Američané ji začali...

Strategie B (= Vyhýbání se konfliktům)


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

14 jedinec konflikt neřeší, řešení se vyhýbá15 obcházení témat, které by mohly přejít do konfliktu16 chybu dělají ti vedoucí pracovníci, kteří by zakazovali konflikty na pracovišti, není-li konflikt primárně řešen, může totiž potom mít...

1 Formy zvládání konfliktů:


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

i) rezignace – neschopnost rozhodnutí se j) útěk – při nepřipravenosti k) přesun – odklon od původnímu k náhradnímu objektu l) kompenzace – náhradní uspokojení jako vyrovnání nedostatku m) projekce – přisuzování k. jiným...

Pozitivní dopady

– zvyšuje kvalitu rozhodování – rozhodnost – vyjasňuje postoje – motivuje k vyšším výkonům, lepším výsledkům – zvyšuje angažovanost, je-li pozitivně řešen – podporuje spontaneitu v komunikaci – posiluje produktivitu – pomáhá zvyšovat tvořivost...