Psychologie, pedagogika

Techniky asertivity

1. Technika pokažené gramofonové desky– uč- í nás tichým, klidným opakováním dosáhnout toho, co chceme (svého oprávněného požadavku)– dá se prosazovat– umožňuje ignorovat manipulaci druhé osoby a přitom si trvat na svém– v praxi:...

4. Technika negativního rozhodování

– prohloubení techniky otevření– slouží k aktuální podpoře kritiky s cílem použít získané informace, jsou-li konstruktivní anebo je naopak vyč- erpat, jsou-li spíš manipulativní, destruktivní– kromě akt. přiznání kritiky si žádám ještě další kritiku–...

81 Práva, jež je třeba respektovat:

2. Máš právo sám posuzovat své chování, myšlenky, emoce a být za ně a za jejich důsledky zodpovědný.Manipulační pověra: „Neměl bys nezávisle posuzovat sám sebe, musím být posuzován vnějšími pravidly a autoritou, která je...

6. Máš právo dělat chyby a být za ně odpovědný.

Manipulační pověra: „Nesmíš dělat chyby. Pokud děláš chyby, musíš mít pocit viny.“Pozn. Nemusím za své chyby omlouvat (viz pravidlo č. 2)7. Máš právo říci ‘Já nevím’.Manipulační pověra: „Měl bys znát odpovědi za otázky týkající...

Strategie D (= Kooperace)

37 společné řešení konfliktu38 snaha o spolupráci s druhou osobou39 obě strany mají stejná práva40 stanoviska obou partnerů se snažíme přiblížit41 výsledkem je konsensus42 časově nejnáročnější43 odpovídá přibližně demokratickému stylu řízeníKdy ji používat?46 potřebujeme-li...

Hodně konfliktů se řeší agresivním způsobem

(za a. lze považovat i pouhé zvýšení hlasu). Často se také problémy vůbec neřeší. Metoda ASUP (Aktivní, Sociální, Učení, Programové) = Aktivní a skupinové řešení konfliktu, naučení se používání lepších strategií, snaha o odnaučení...

Kapitola č. 4 – Asertivita, asertivní chování

62 Asertivní chování je takové, kdy respektuji práva druhých lidí, ale zároveň respektuji i práva vlastní63 metoda, způsob chování, jenž začali propagovat Američané64 populace ČR se většinou pohybuje v levé části65 Američané ji začali...

Strategie B (= Vyhýbání se konfliktům)

14 jedinec konflikt neřeší, řešení se vyhýbá15 obcházení témat, které by mohly přejít do konfliktu16 chybu dělají ti vedoucí pracovníci, kteří by zakazovali konflikty na pracovišti, není-li konflikt primárně řešen, může totiž potom mít...

1 Formy zvládání konfliktů:

i) rezignace – neschopnost rozhodnutí se j) útěk – při nepřipravenosti k) přesun – odklon od původnímu k náhradnímu objektu l) kompenzace – náhradní uspokojení jako vyrovnání nedostatku m) projekce – přisuzování k. jiným...

Pozitivní dopady

– zvyšuje kvalitu rozhodování – rozhodnost – vyjasňuje postoje – motivuje k vyšším výkonům, lepším výsledkům – zvyšuje angažovanost, je-li pozitivně řešen – podporuje spontaneitu v komunikaci – posiluje produktivitu – pomáhá zvyšovat tvořivost...