Psychologie, pedagogika

Abraham Maslow

Abraham Maslow (1908-1970) vyrůstal v Brooklynu  studoval ne univerzitě u Harlowa – počáteční práce se týkaly chování opic v době druhé světové války začal zkoumat lidskou motivaci, vztah jedinců k vyšším a nižším...

Vývoj osobnosti – zrání či učení?

Vývoj osobnosti – zrání či učení?1. Vnitřní výbava – zrání2. Vnější prostředí Add. 1) Vnitřní biologické podmínky se uplatňují v průběhu biologického zrání jedince evoluční = rozvojová – projevuje se růstem a zdokonalováním životních...

Alfréd Adler

Alfréd Adler  zakladatelem druhé vídeňské psychologické školy za základní význam v životě člověka považoval usilování o moc a o společenské postavení v jeho teorii se odráží vlastní životní zkušenosti a vlastní hodnoty narodil...

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung byl Švýcar, začleněný do vážené společenské vrstvy – otec duchovním několik let se přátelil s Freudem, názory se rozcházeli byl univerzitní profesor, věnoval se výuce a výzkumu, ale našel si čas...

Ego – obranné mechanismy

Ego – obranné mechanismy:Podle Junga se duševní energie přesouvá z jednoho subsystému do druhého a může vyvolávat buď nežádoucí napětí nebo může být využívána společensky přijatelným počínáním:• vytěsnění – vztahuje se na jakékoliv nežádoucí...

Behaviorální psychologie

3. Behaviorální psychologie na počátku 20. Století vyslovil americký psycholog John B. Watson názor, že vědeckému poznání je přístupné pouze chování – behavior , proto by mělo být předmětem psychologie. pokud chce být psychologie...

Psychoanalýza

Psychoanalýza:• základním přínosem jeho teorie je kombinace nevědomí, vědomí, předvědomí• nevědomí – je to na co už jsme zapomněli (ale nepřestala existovat) (např. v dětství myšlenky, strachy, tužby, vrozené pudové impulsy, přání, zvláště sexuální,...

Vědecká psychologie

Vědecká psychologie V období středověku a renesance zůstávají úvahy o duši člověka součástí spisů náboženských a filozofických. Neurofyziologické objevy 19. Století, které potvrdily závislost duševního dění na činnosti mozku vedly k postupnému opouštění pojmu...

SKUPINA A JEJÍ ROZDĚLENÍ


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

SKUPINA A JEJÍ ROZDĚLENÍČlověk nemůže bez kontaktu s druhými žít. Většina pořebuje blízkého partnera, přátele, a se kterými je denně ve styku. Nejmenší skupinou dyáda- 2 osoby na sebe působí v posobě jdoucích situacích.Malé...

VERBÁLNÍ KOMUNIKACE A NEVERBÁLNÍ SLOŽKY ŘEČI

VERBÁLNÍ KOMUNIKACE A NEVERBÁLNÍ SLOŽKY ŘEČIŘeč- lidský prostředek dorozumívání, komunikace zprostředkovana jazykovým znakem a výrazem na něj vázaným. Při slovním sdělování je důležitý obsah a dále charakteristika řeči. Slovo má 2 významy, slovníkový a...