Psychologie, pedagogika

STRES

STRES (zátěž, tlak, tíseň)stres spouutváří náš způsob života, stanovuje tempo a určuje rytmus, jimž žijeme, součástní života je najít správnou rovnováhu mezi příliš valkým a malým stresem. U mnohých došlo k návyku na zvýšené...

SOCIÁLNÍ KOGNICE

SOCIÁLNÍ KOGNICESociální kognice- jak se lidé vzájemně vnímají a jaké dojmy si o sobě vytvářejí. Toto vytváření obrazu o druhých je sociální percepce. V současnoti nahrazována termínem sociální kognice. Za funkční články kognitivnáho systému...

MOTIVACE


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

MOTIVACEvztah člověka ke skutečnosti, která ho obklopuje, k věcem i k ostatním lidem a k okolnímu dění. Zahrnuje vnější pobídky a cíle, i vnitřní motivy. Motivy- příčiny lidského chování. Potřeby – potřeby vovolávají motivace....

VĚDOMÍ

VĚDOMÍ-Velmi široký pojem,je různě vymezován v různých oborech. Vždy- jedna ze základních kvalit života ať biologického (vědomí známkou aktivity člověka) nebo psychologického (sebeuvědomění). Stupnovitost vědomí- rozdělení vědomí nejen dle obsahu, co si uvědomujeme, ale...

TVOŘIVOST

TVOŘIVOSTkreativita- činnost, jejímž výsledkem je něco nového, hledání více správných řešení, tvořivá řešení jsou nejen správná, vzhledem k okolonostem, ale i neobvyklá, původní. duševní schopnost, která jen částečně souvisí s inteligencí, přesahuje tradiční chápání...

METODY PRYCHOLOGIE

METODY PRYCHOLOGIE – zpracování probíhá logickými postupy statisticky., sbírající fakta.POZOROVÁNÍ- sledování okolí. Je to plánovité pozorné vnímání objekltu, snaha získat o něm co nejpřesnější poznání. V rozvinuté podobě patří k základní psychologické metodě.Introspekce- vlastního...

VÝVOJ OSOBNOSTI – ZRÁNÍ, UČENÍ

VÝVOJ OSOBNOSTI – ZRÁNÍ, UČENÍ VNITŘNÍ VÝBAVA- ZRÁNÍ je vnitřní výbava, má dvě protichůdné tendence –evoluční (rozvojová, růst a zdokonalování životních struktur a funkcí) a involuční- (zániková, projevuje se úbytkem a rozpadem) Evoluční převládá...

PSYCHOLOGIE

PSYCHOLOGIEPsychika- projev činnocti centrálně nervové soustavy- mozku. Psychika reguluje a řídí prožívání a chování.OBORY PSYCHOLOGIE -rozvíjejí a zkoumají obecné zákonitosti lidské psychiky……..– OBECNÁ PSYCHOLOGIE obecné zákonitosti pozornosti, paměti, obecně kognitivnách procesů– VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE vývoj...

PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA – kompletní obsah_1:

PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA – obsah: 23. Podniková kultura 22. Chování pracovníka v pracovní skupině 21. Sociometrie 20. Obecná charakteristika pracovní skupiny 19. Rozdíl mezi formální a neformální strukturou s… 18. Zásady a cíle organizace (uspořádání)...

PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA – kompletní obsah_2:

Systém psychologických věd Humanistická psychologie Superego je oblast vědomí… Freud vysvětluje vše pomocí teorie sublimace Libido se vyvíjí, má 3 základní periody: Psychoanalýza E.C. Tolman Behaviorismus – teorie S-R (stimul-reakce) Behaviorismus Psychologické směry Předmětem...