Psychologie, pedagogika

Výchovné a vzdělávací činnosti mimo vyučování – zájmové činnosti

Výchovné a vzdělávací činnosti mimo vyučování Zájmové činnostijsou cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojení a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností. Mají obrovský vliv na rozvoj osobnosti, na správnou společenskou orientaci. 1. společensko-vědní: jsou charakteristické...

Výchovné a vzdělávací činnosti mimo vyučování

Výchovné a vzdělávací činnosti mimo vyučování Mimoškolní výchovu tvoří různé typy činností:Odpočinkové má být fyzicky i psychicky nenáročnáRekreační většinou je zaměřená na pohybové aktivity, slouží jako kompenzace nedostatku pohybu ve škole, smyslem je odstranění...

ANALÝZA A PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ – prevence

ANALÝZA A PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PREVENCE – primární – aby jev vůbec nenastal,– sekundární – aby nepokračoval a nešířil se, příp. aby se zmírnily důsledky,– terciární – aby nedocházelo k recidivě a důsledky...

ANALÝZA A PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

ANALÝZA A PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ POJMY – záškoláctví– agresivní chování, šikana – 5 stupňů – od fyzické agrese po dokonalou šikanu– vliv mediálního násilí na psychosociální vývoj nezralých jedinců– deviantní jednání a závadové...

Pedagogika zážitku – Outward Boudu 2.

Pedagogika zážitku – Outward Boudu 2.Aktivity Outward Boundu nespočívají v exotickém dobrodružství, ale ve výchovně strukturované a podle principů pedagogiky zážitku organizované kultivaci osobnosti. Vychází z následujících zákonitostí:– skoro všichni lidé dokáží víc než...

Pedagogika zážitku – Outward Boudu 1.

Pedagogika zážitku Outward Boudu 1. Zážitkově pedagogickou nabídkou Outward Boundu se rozumí příspěvek k aktuální preventivně zaměřené práci, hlavně s mládeží. Outward Bound představuje již téměř 50 let neměnné označení pro krátkodobou intenzivní zážitkově...

Pedagogika zážitku 2. část

Pedagogika zážitku 2. část Pro pedagogiku zážitku je typická pohotovost „otevření se“ novým horizontům, tedy zvědavost a hledání dosud nepoznaného. Také odvaha nechat se vyzvat, vyzvání přijmout a sám sebe vybídnout k akci. Současně...

Pedagogika zážitku

Pedagogika zážitku Současný vzdělávací systém vyvolává nejednu kritiku, která vede k pedagogickým inovacím. Pedagogická diskuze zřetelně upozorňuje na nedostatky v rodinné a „veřejné“ výchově, v nichž se sotva zvládají nové problémy pomocí starých a...

Shrnutí:


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Motivy jsou faktory, kt.aktivizují lids.chování, zaměřují je na určitý cíl a v tomto směru je udržují po urč.dobu. Takto navozené jednání směřuje k uspokojení nějaké potřeby. Motiv vzniká na zákl.interakce vnitřního stavu jedince a...