Psychologie, pedagogika

HLAVNÍ PŘÍSTUPY, METODY A TENDENCE V ROZVOJI SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY 2.

HLAVNÍ PŘÍSTUPY, METODY A TENDENCE V ROZVOJI SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY2. METODY 1. pomoc jednotlivým případům /individualita/ – konkrétní případy, rodiny2. skupinová práce – učení o psychosociální a sociálně pedagog. práci – poznání lidí3. pracovní společenství...

POČÁTKY A PŘÍČINY VZNIKU SOP, ZÁKLADNÍ POJMY 5.

POČÁTKY A PŘÍČINY VZNIKU SOP, ZÁKLADNÍ POJMY 5. SPO – má studovat druhy podnětů a způsob uvolňování v jednotlivých prostředíchneměla – se zabývat soc. prací, péčí a pomocí, proto aby mohla oficiálně EXISTOVATvýzkumy –...

POČÁTKY A PŘÍČINY VZPONIKU SOP, ZÁKLADNÍ POJMY 4.

POČÁTKY A PŘÍČINY VZPONIKU SOP, ZÁKLADNÍ POJMY 4. Česká republika 20. – 30. léta 20. století BLÁHA, VELÍNSKÝ, CHALUPNÝ, VENDYŠ, ŠÍMA– nepěstovali čistou SOP Polsko– speciální institut, výzkum v terénu, sociální práce… H. RADLÍNSKÁ–...

POČÁTKY A PŘÍČINY VZNIKU SOP, ZÁKLADNÍ POJMY 3.

POČÁTKY A PŘÍČINY VZNIKU SOP, ZÁKLADNÍ POJMY 3. Systematické pojetí SOPPAUL NATORP – „Náboženství uvnitř hranic humanity“ – usiloval o filosofické zdůvodnění sociálních cílů výchovy– novokantovsky orientovaný pedagog a filosof– výchova vůle 2 úkoly:...

POČÁTKY A PŘÍČINY VZNIKU SOP, ZÁKLADNÍ POJMY 2.

POČÁTKY A PŘÍČINY VZNIKU SOP, ZÁKLADNÍ POJMY 2. Vliv sociologie: – v 19. století sílí názor, že prostředí utváří jedince, člověka, oproti názorům, že člověk se rodí jako hotové individuum– sociologie při utváření osobnosti...

POČÁTKY A PŘÍČINY VZNIKU SOP, ZÁKLADNÍ POJMY 1.

POČÁTKY A PŘÍČINY VZNIKU SOP, ZÁKLADNÍ POJMY 1. Starší názory. PLATON – společenský zřetel výchovy– vztah výchovy a společnosti, důležité pro společenské umístění– Babyloňané, Peršané, Asyřané, Egypťané Předchůdci: THOMAS MOORE– zasadil výchovu funkčně do...

STRUKTURA SCHŮZKY ZÁJMOVÉHO ÚTVARU

STRUKTURA SCHŮZKY ZÁJMOVÉHO ÚTVARU– i přes žánrovou nesourodost, obsah, věk členů, místo atd. společné jmenovatel, které vycházejí z obecných pedagogických zásad i zásad PVČ 1. ZAHÁJENÍ SCHŮZKY – zjištění prezence – přináší určité soustředění,...

ORGANIZAČNÍ FORMY ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ FORMY ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ • pravidelná – činnost zájmových útvarů /kluby, kroužky, soubory, oddíly/• příležitostná – exkurze, besedy, vycházky, expedice, soutěže, olympiády• skupinová – v zájmových útvarech• individuální – ve střediscích• hromadná – festivaly,...

Zájmové činnosti

Zájmové činnosti jsou cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojení a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností. Mají obrovský vliv na rozvoj osobnosti, na správnou společenskou orientaci. 1. společensko-vědní: jsou charakteristické zájmem o historické objekty, kulturní...