Psychologie, pedagogika

SPECIFICKÉ METODY PVČ 1.

SPECIFICKÉ METODY PVČ 1. Základní metody pedagogiky volného času V pedagogice volného času (70. léta – Německo) se mluvilo o sedmi metodách: 1. volnočasové poradenství2. animace volnočasových aktivit3. vývoj volnočasových profesí4. plánování volného času5....

DOSPĚLÝ V ANDRAGOGICE A PVČ – hlavní důvody dalšího vzdělávání

DOSPĚLÝ V ANDRAGOGICE A PVČ – hlavní důvody dalšího vzdělávání Hlavní důvody dalšího vzdělávání:– rozvíjet vlastní schopnosti– získání nových poznatků– udržení pracovního místa– přání zaměstnavatele Motivy:– touha po sociálním uznání a prestiži– získání uznání...

DOSPĚLÝ V ANDRAGOGICE A PVČ – učení

DOSPĚLÝ V ANDRAGOGICE A PVČ – učení UČENÍ1. první druh – didaktickou a metodickou formou výuky2. druhý druh – profesionální pomoc – formou poradenství, pomoci, podpory, posilnění a ujasnění motivů a zefektivněním sebeučení nebo...