Psychologie, pedagogika

JOHAN HEINRICH PESTALOZZI 2.

JOHAN HEINRICH PESTALOZZI 2. společenské poměry, jenž jsou zkaženým zvířecím stavem– v každé společnosti jsou jedinci inteligenčně silnější a pak fyzicky silnější– ty intelig. a silnější uplatňují své přednosti, ale nikdy ne zadarmo– silnější...

JOHAN HEINRICH PESTALOZZI 1.

JOHAN HEINRICH PESTALOZZI /1746-1827/ „Jak Gertruda vychovávala své děti“– spis pro nejširší vrstvy– zde se skrývá rozsáhlá antropologický teorie, rozsáhlý názor na člověka– snaží se popsat skutečného, reálného člověka, kde nic nepřikrášluje– a když...

JEAN JACQUES ROUSSEAU 3.

JEAN JACQUES ROUSSEAU 3. dva směry: 1. NOVOVĚKÝ – ptá se, jak dochází u člověka od jednotlivého vjemu k rozumové úvaze? – novověká filosofie odpovídá, že veškerá funkce lids. intelektu se odvíjí od smyslů–...

JEAN JACQUES ROUSSEAU 2.

JEAN JACQUES ROUSSEAU 2. – nezůstává u pouhého popisu a navrhuje řešení: 1. POLITICKÉ – kolektivní řešení, jak vybudovat spravedlivý stát2. PRIVÁTNÍ VÝCHOVA – při výchově je nutné člověka především uchránit, izolovat, ale vychovat...

JEAN JACQUES ROUSSEAU 1.

HLAVNÍ PROUDY PEDAGOGIKY 18. – 19. STOLETÍ JEAN JACQUES ROUSSEAU 1. – /1712-78/ „vše dobré vychází z rukou Tvůrce, vše se kazí v rukou člověka“ – v té době je osvícenství lidovým hnutím– OSVÍCENSTVÍ...