Psychologie, pedagogika

ZAŘÍZENÍ PRO VČ DĚTÍ A MLÁDEŽE – DOMOVY MLÁDEŽE

ZAŘÍZENÍ PRO VČ DĚTÍ A MLÁDEŽE DOMOVY MLÁDEŽE – zajišťují výchovnou péči, ubytování, stravování žákům středních škol, kteří nemohou dojíždět do místa bydliště z důvodu vzdálenosti– režim dne, sebeobsluha, příprava na vyučování– musí dbát...

ZAŘÍZENÍ PRO VČ DĚTÍ A MLÁDEŽE – ŠKOLNÍ KLUBY

ŠKOLNÍ KLUBY – pracují s dětmi středního školního věku, se žáky 2. stupně /5. – 9. tříd ZŠ/– vycházejí z charakteristik této věkové skupiny, zejména z větší samostatnosti dětí a jejich vyhraněnější a specializovanější...

ZAŘÍZENÍ VOLNÉHO ČASU – ŠKOLNÍ DRUŽINY – ČINNOSTI

ZAŘÍZENÍ VOLNÉHO ČASU – ŠKOLNÍ DRUŽINY činnosti: • všechny druhy /viz. výše/ • odpočinkové – pohybové i duševně náročné, hry, četba, vyprávění… • rekreační – pohybové aktivity na zdravém vzduchu, rekreační sportování • zájmové...

ZAŘÍZENÍ VOLNÉHO ČASU – ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZAŘÍZENÍ VOLNÉHO ČASU /zákon 76/1978 sb./ ŠKOLNÍ DRUŽINY – původně útulky /1. 1885/, později přejmenovány na družiny – 1931– 1960 – podle školského zákony i kluby– zaměřují se na práci s dětmi prvního stupně...

ZAŘÍZENÍ PRO VČ DĚTÍ A MLÁDEŽE 2. ČÁST

ZAŘÍZENÍ PRO VČ DĚTÍ A MLÁDEŽE 2. ČÁST Zájmové činnostijsou cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojení a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností. Mají obrovský vliv na rozvoj osobnosti, na správnou společenskou orientaci. 1. společensko-vědní:...

ZAŘÍZENÍ PRO VČ DĚTÍ A MLÁDEŽE 1. ČÁST

ZAŘÍZENÍ PRO VČ DĚTÍ A MLÁDEŽE 1. ČÁST Výchovné a vzdělávací činnosti mimo vyučování Mimoškolní výchovu tvoří různé typy činností: Odpočinkové má být fyzicky i psychicky nenáročná Rekreační většinou je zaměřená na pohybové aktivity,...