Psychologie, pedagogika

DOSPĚLÝ V ANDRAGOGICE A PVČ

DOSPĚLÝ V ANDRAGOGICE A PVČ – vědy, ale i literatura dělí lidstvo na DĚTI A DOSPĚLÉ– pro pedagogiku znamenala dospělost po dlouhou dobu jen cíl výchovného působení– dospělý byl hotový produkt, představoval normální stav,...

RODINA A NÁHRADNÍ RODINNÝ VÝCHOVA – ústavy

RODINA A NÁHRADNÍ RODINNÝ VÝCHOVA – ústavy DĚTSKÝ VÝCHOVNÝ ÚSTAV– pečuje o obtížně vychovávatelkou mládež– pouze než skončí základní školu VÝDHOVNÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ– o těžce vychovávatelkou mládež, která už ukončila základní vzdělání– zůstávají...

RODINA A NÁHRADNÍ RODINNÝ VÝCHOVA – ústavní výchova

RODINA A NÁHRADNÍ RODINNÝ VÝCHOVA – ústavní výchova 2. ÚSTAVNÍ VÝCHOVA – speciální ústavy zaměřené na výchovu, diagnostickou činnost, léčbu, ochrannou výchovu DĚTSKÝ DOMOV = internátní výchovné zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí a...

RODINA A NÁHRADNÍ RODINNÝ VÝCHOVA – charakteristika

NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA – charakteristika – stanovena soudním rozhodnutím důvody: – rodina přestala plnit svou funkci– smrt rodičů– pobyt rodičů ve vězení– neschopnost rodičů pečovat o dítě- invalidita, nemoc, nízká mravní a etická úroveň–...

RODINA A NÁHRADNÍ RODINNÝ VÝCHOVA – rodina

RODINA A NÁHRADNÍ RODINNÝ VÝCHOVA RODINA – 1. přirozené společenské prostředí, do něhož vstupujeme– záměrné výchovné působení– prostředí závislé na způsobu života osvojeného členy rodiny– rodinné interakce – vzorce sociálního chování– tradiční vzory, tradičního...