Psychologie, pedagogika

ZÁSADY VEDENÍ ZÁJMOVÉHO ÚTVARU

ZÁSADY VEDENÍ ZÁJMOVÉHO ÚTVARU Výchovné a vzdělávací činnosti mimo vyučování Mimoškolní výchovu tvoří různé typy činností: Odpočinkové má být fyzicky i psychicky nenáročnáRekreační většinou je zaměřená na pohybové aktivity, slouží jako kompenzace nedostatku pohybu...

JAN ÁMOS KOMENSKÝ – 4. část

JAN ÁMOS KOMENSKÝ – 4. část – lidský rozum podle Komenského je důsledek a důkaz Boží rozumnosti– aby člověk mohl dostát určení, disponuje smysly, rozumem a vírou– konečné určení je přebývání s Bohem, vrchol...

JAN ÁMOS KOMENSKÝ – 3. část

JAN ÁMOS KOMENSKÝ – 3. část 2. SVĚT ČLOVĚKA – člověk je v centru veškerého zájmu Komenského– v Didaktice a Všeobecné nápravě věcí lidských– definuje člověka z hlediska jeho určení– určení člověka je odvozeno...

JAN ÁMOS KOMENSKÝ – 2. část

JAN ÁMOS KOMENSKÝ – 2. část 1. SVĚT PŘÍRODY – fyzika – přírodní vědy, chemie– vnímá začátek materiálního světa jako 3 PRINCIPY, které Bůh stvořil: 1. hmota /látka/2. světlo – neúplné substance bez formy3....

JAN ÁMOS KOMENSKÝ – 1. část

JAN ÁMOS KOMENSKÝ /1592-1670/ – 1. část Dílo: Labyrint světa a ráj srdceKšaft umírající matky jednoty bratrskéVšeobecná porada o nápravě věcí lidských Dílo pedagogické: Brána jazyků otevřenáVelká didaktikaSvět v obrazechŠkola hrou Palouš:“jeho výchova byla...

VÝCHOVA NEFORMÁLNÍ 2.

VÝCHOVA NEFORMÁLNÍ 2. Definice poslání Pracovní skupiny pro neformální výchovu při Radě Evropy zahrnuje: = plánovitý program individuální a sociální výchovy, který rozšiřje a doplňuje vějíř kompetencí osvojovaných mimo formální výchovný systém = spoluúčast...

VÝCHOVA NEFORMÁLNÍ 1.

VÝCHOVA NEFORMÁLNÍ 1. – ang. non-formal education, franc. éducation nonformelle– cílená a strukturovaná aktivita mimo formální výchovný systém– např. činnost v útvaru zájmové činnosti, jako je zájmový kroužek, umělecký soubor, sportovní družstvo, členství ve...

FORMÁLNÍ, NEFORMÁLNÍ A INFORMÁLNÍ VÝCHOVA

FORMÁLNÍ, NEFORMÁLNÍ A INFORMÁLNÍ VÝCHOVA V posledních desetiletích se zejména v dokumentech a praxi evropských institucí objevují nové pojmy – zdůrazňují opět zřetel ke komplexně chápanému výchovnému působení FORMÁLNÍ VÝCHOVA – ang. formal education,...