Psychologie, pedagogika

Charakteristika animační metody

Charakteristika animační metody Základní body, na kterých je postavena animační metoda jsou:A – dospělým (vyzrálým) způsobem být přítomen mezi mladýmiB – autentický vztah k mladým lidem, který vychovává a budujeC – růst jedince či...

Animace jako výchovná metoda

Animace jako výchovná metoda Animovat znamená „oživovat“, být přítomný mezi mladými lidmi způsobem, který vychovává a vede k lepšímu. Pokud má být animace ( výchova) autentická, musí ten, který animuje vědět, že i on...

Modely ve výchovné praxi 2. část

Modely ve výchovné praxi 2. část c) model ”personalizzato” (osobnější, větší důraz se klade na studenta) Mladý člověk je středem pozornosti a podle něho se uzpůsobuje i obsah látky. Student nebo ten, na koho...

Modely ve výchovné praxi 1. část

Modely ve výchovné praxi 1. část Čtyři různé modely ve výchovné praxi jak je charakterizuje Lapp, Bender, Ellenwood a John Uvažujeme o třech následných komponentech: student, pedagog, obsah (přednášky) a) výchovný model klasický V...

Výchovný moment

Výchovný moment Podle P.Meirieu pravý ”výchovný moment” nastává tehdy, když vychovatel u dítěte nebo mladého člověka narazí na neochotu, resistenci k jeho výchovným požadavkům, které považuje za správné a dobré. Vychovávaný nerozumí požadavkům, které...

Definice – postoj,názor, přesvědčení

Definice – postoj,názor, přesvědčení Postoj – trvalejší stav pohotovosti k realizaci určitého chování, vyplývající obvykle z citového vztahu člověka k prvkům a aspektům sociálního prostředí a situace. Názor – zaujetí určitého stanoviska při řešení...

Výchova mimo vyučování 2.

Výchova mimo vyučování 2. Rodiče i vychovatelé z povolání se často střetávají s těžkostmi při svých pokusech ovlivnit vychovávané osoby podle cílů, které si vytkli.Co je pak více nasnadě než přání poznat příčiny těchto...

Výchova mimo vyučování 1.

Výchova mimo vyučování 1. Výchova se v teoriích a učebnicích pedagogiky vymezuje různě. Výchova je v pedagogickém pojetí považována za záměrné působení na osobnost jedince s cílem dosáhnout změn v různých složkách osobnosti. Výchova...

Sebreflexe pokračování, shrnutí

Sebreflexe pokračování, shrnutí Naši rodiče byli první vychovatelé, kteří nás ovlivňovali. Jak nás vychovávali?Je dobré umět se vrátit do dětství, do minulosti a pojmenovat si, co jsem načerpal/a dobrého, nebo co mi schází. Matky...

Sebereflexe

Sebereflexe Vychovatel je člověk, který ví o svých hranicích a o svém omezení, nechce být nad druhým, naopak chce být s ním a pochopit ho. Jde tedy o vnitřní vyrovnanost a vnitřní sílu, snahu...