Psychologie, pedagogika

Pestrost činností

Pestrost činností Jsme dospělí, proto musíme rozvíjet vztahy podporující pozitivní postoje, které budou dětem prospěšné pro celý další život. Jsou různé činnosti, do kterých je možné zapojit hru, přistoupit k situacím s humorem a...

Základní struktura kroužku – zájmové činnosti

Základní struktura kroužku – zájmové činnosti Pro dobrý průběh zájmové činnosti je dobré mít na paměti pár základních prvků, které nám mohou pomoci dobře se připravit a prožít zájmovou činnost, kterou pro děti či...

Zájmová činnost

Zájmová činnost Zájmová činnost se chápe jako cílevědomá aktivita zaměřená na rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností. Zájmy často souvisejí s celkovým zaměřením jedince na činnosti a věci, které ho upoutávají. V jednotlivých činnostech...

Výchovné působení v zájmových činnostech

Výchovné působení v zájmových činnostech Výchovné činnosti jsou pouze jednou součástí výchovného pole. Jsou jen účelovým prostředkem, a proto jejich deskripce předpokládá, že známe ostatní prvky situace, v níž se výchova děje. Vyznávání určitých...

Příprava na setkání týmu 2.

Příprava na setkání týmu 2. SHRNUTÍ Účastnila jsem se několikrát společné práce v týmu, ať už s mladými lidmi či dospělými, a musím říct, že společná práce je radostná, pokud převládá touha společně tvořit...

Příprava na setkání týmu 1.

Příprava na setkání týmu 1. Je dobré, aby každému setkání předcházela aspoň malá příprava. Pokud máme řešit důležité věci je dobré, aby vedoucí předem nastínil problémy, o kterých se bude jednat. Setkání bez plánu...

Rozhodování, Motivy těžkostí při spolupráci

Rozhodování Vedoucí by měl zvážit, jaké úkoly mohou být řešeny. Může se držet určitých zásad:– v první řadě prokáže důvěru všem účastníkům ( z jeho jednání to musí cítit)– dá skupině konkrétní nikoli abstraktní...

Ztráta zájmu a nerozhodnost

Ztráta zájmu a nerozhodnost Členové týmu mají laxní přístup k projednávání problémů, na společná jednání přicházejí nepřipraveni a jsou nedochvilní. K ničemu se nevyjadřují a souhlasí se vším, co je navrženo. Nakonec se tyto...

Destruktivní konflikt

Destruktivní konflikt – může rozdělit skupinu na podskupinu v opozici– může oslabit hlavní cíl a soustředit pozornost na dílčí cíle, pak se diskutuje o věcech nepodstatných, konflikt se neřeší a řešení je v nedohlednu–...

Dynamiky v týmu, Konflikt

Dynamiky v týmu Při práci v týmu jsou důležité jasné vztahy, kde se vnímá úcta, důvěra a tolerance k různosti povah a názorů. Proto se žádný tým nevyhne čas od času konfliktům, protože každý...