Psychologie, pedagogika

3. Předmět sociologie

3. Předmět sociologie Sociologie jako věda s vlastním předmětem zkoumání se objevuje až v1. polovině 19. století.Pojem sociologie poprvé použil francouz AUGUSTE COMTE (1798-1857) v 6dílném spise „KURZ POZITIVNÍ FILOZOFIE“, který postupně vycházel v...

1.Vznik sociologie

Myslitelé všech dob hledali odpovědi na otázky typu: vznik společnosti, její struktura, fungování a vývoj, úloha jedince ve společnosti a smysl jeho existence.Jejich úvahy se staly součástí velkých filozofických systémů. Tzv. sociální filozofie je...

OKRUHY – ÚVOD DO SOCIOLOGIE

OKRUHY – ÚVOD DO SOCIOLOGIE 1) Vznik sociologie – období, příčiny vzniku, očekávání, zakladatel a jeho dílo.2) Základní etapy vývoje sociologie a jejich charakteristika, paradigma v sociologii.3) Předmět sociologie, čím se zabývá.4) Společenské funkce...

Výchova 3.

Výchova 3. Pokud chceme, aby naše výchova byla globální, pak je třeba pracovat s rodinami našich svěřenců.Uskutečňovat setkání s rodiči, využívat všech možných příležitostí, jak se s nimi setkat. Je možné i přímo naplánovat...

Výchova 2.

Výchova 2. Účelem vědy o výchově není ovlivnit výchovné jednání, ale poznat to, co existuje. Naproti tomu účelem praktické nauky je poskytnout návod pro jednání a pro praxi.Praktická nauka o výchově – její náplní...

Výchova 1.

Výchova 1. Lidé pravděpodobně vychovávali a byli vychováváni od počátku své existence. Uvnitř rodiny se tak dělo pouze neformálně a příležitostně.Teprve později, když se na scéně objevili učitelé, stala se výchova povoláním. Učitelé jsou...

Smysl hodnocení

Smysl hodnocení Vychovávat nelze bez hodnocení. Kdo vychovává zaujímá stanoviska. Hodnotí: – stav osobnosti edukanta (vychovávaného) a posuzuje vlastnosti osobnosti (jaké jsou postoje, schopnosti a aktivity)– prostředky, které jsou k dispozici– účinky, které vidíme...

Výchovný plán 2.

Výchovný plán 2. Při tvoření výchovného plánu je proto dobré mít na paměti tyto body: – popis situace, ve které se nacházím (prostředí, lidé, kteří zde bydlí…atd.)– zvážit prostředky a možnosti, které mám k...

Výchovný plán 1.

Výchovný plán 1. Definice a ujasnění si výchovných cílů je velmi důležité pro účinné výchovné působení na ty, kteří nám byli svěřeni. První fáze je „poznávací“ a seznamovací. Po nějakém čase (jeden až dva...