Psychologie, pedagogika

Zájmová samospráva

Zájmová samospráva:– oblast soukromých a dobrovolných občanských iniciativ, které jsou právně zaručeny a uznávány– nutná podmínka občanské společnosti, tj. sociální prostor mezi světem soukromých zájmů a státem, kde si občané uvědomují své zájmy a...

Francois Maria Voltaire, Jean Jacques Rousseau

Francois Maria Voltaire: – nebyl teoretik, jen mluvčí, ale byl nejpopulárnější– útočil na náboženské pověry a předsudky a vůbec celou církev– požadoval svobodu lidského ducha a názorovou toleranci– byl deistou– dílo Pojednání o snášenlivosti...

Přenesená působnost obcí

Přenesená působnost obcí:– vydávání pasů a občanských průkazů– např. Kunovice, Staré Město Orgány obecní správy:– zastupitelstvo obce/města– rada obce/města– starosta (primátor)– obecní/městský úřad Okresní správa:– úřady: finanční, práce, okresní zpráva sociálního zabezpečení, policie ČR,...

Osvícenství

Osvícenství:– období 18. století– nejprve Anglie, pak Francie a nakonec Německo– vedlo k rozpoutání VFR– hlavní představitelé: Montesquieu, Voltaire, Rousseau Hlavní myšlenky francouzského osvícenství:– vzpoura proti autoritám – vzpoura proti církvi a šlechtě (inspirováni...

Orgány státní správy

Orgány státní správy:– ústřední – vykonávají správu na celém území státu (např. ministerstva)– územní – spravují záležitosti určitého územního celku (např. krajské úřady) Samospráva:– krajská– obecní Obce:– město (od 3 000 obyvatel)– statutární město...

John Locke

John Locke: – kritizoval racionalismus, protože ve vědomí není nic, dokud nemáme smyslovou zkušenost– nemáme žádné vrozené představy o světě– v Rozpravách o lidském rozumu objasňuje dvě otázky:1. odkud lidé mají své myšlenky o...

George Berkley, David Hume

George Berkley: – anglický biskup, působil na univerzitě v Dublinu– jedinou realitou je obsah našeho vědomí– když něco existuje, tak to máme ve vědomí – existovat znamená být vnímán– protože věci existují, i když...

Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibnitz

Baruch Spinoza: – holandský filozof– dílo Etika vyložená způsobem užívaným v geometrii– filozofie musí mít matematickou jednoznačnost– Boha ztotožňuje s přírodou– Bůh je skrytou příčinou všech věcí, věci však nastávají z vnějších příčin– ve...

Novověká filozofie

Novověká filozofie:– 17.-polovina 18. století– odvrat od autorit (církev, stát, metafyzika…) a celkové tradice, rozvoj věd– gnozeologie, boj proti metafyzice a náboženským dogmatům– proudy: – racionalismus – důraz na rozum (René Descartes, Baruch Spinoza,...

Poslanecká sněmovna

– Poslanecká sněmovna – dolní komora Parlamentu, 200 členů– čtyřleté funkční období– poslanec musí být starší 21-ti let– poměrný volební systém– Ústavní soud – 15 soudců volených na 10 let – státní symboly –...