Psychologie, pedagogika

Učitel ve škole se potýká s kázní …

– učitel ve škole se potýká s kázní svých často ještě 30 žáků ve třídě a se systémem 45 minutových hodin  menší množství účastníků a jiné dělení času – podle potřeby aktivit a...

m) Všeobecný přehled

m) Všeobecný přehledn) Nadšenío) Multikulturní problémyOtevřenost k jiným kulturám, jejich zvyklostem, tradicím, atd.p) Odpovědnost, spolehlivostq) Smysl pro humorr) Svéráznost, rozhodnostVolnočasový pedagog jako „terapeut“• Blahodárné působení autentického lidského vztahu• Podpora sebevědomí jedinců• Žádoucí změna sebepojetí•...

Volnočasový pedagog a jeho profil

a) SpecializaceVyjadřovat odbornost v oboru, který budeme vést. Víme, jak předávat zkušenosti, vědomosti. Stanovení a dosažení cílů.b) Názorová otevřenostc) Hluboká empatied) Silná sociální inteligencee) Znalost „lidské duše“Umět pomoci lidem, pochválit je, atd.f) Autenticita lidské...

Tvůrčí přístup jedince …

• Tvůrčí přístup jedince k volnému času (obejde se bez organizované formy)• Informovanost jedince o možných způsobech prožívání volného času• Cíle, které jedinec sleduje• Schopnost jedince a jeho talenty• Současná životní situace ovlivňující jeho...

d) Smysluplné využití volného času

d) Smysluplné využití volného časuVzdělání, sport, atd.e) Rekreace pro práciBiologická funkce – znovu obnovení sil.Moderní/Postrmodernía) Seberealizaceb) Hedonickác) „Ne“smyslná konzumaceTento volný čas není pro nás přínosem, trávíme jej třeba kvůli někomu-d) Smysluplná konzumaceOdreagování, smysluplné trávení,...

Pojmy

PedagogEdukátorFacilitátor = usnadňovatelVychovatelFunkce výchovy1) Ochranná, preventivní2) Poznávací3) Rozvoj osobnosti (socializační)4) Normativní (kulturní)5) Další vzdělávání FUNKCE VOLNÉHO ČASUKlasické/TradičníTyto funkce stále platí, řadíme k jim ještě moderní.a) KompenzaceAž 90% lidí má pracovní život jako nevhodný, frustruje...

ZÁKLADNÍ POJMY

Výchovní systém, dělí se na 4 složky.1) Cíle výchovyCo chceme s jedincem dělat. K tomu potřebujeme 3 stupně cílů. Ty jsou sepsány v Bílé knize, RVP (různých stupňů) a jejich další struktury (ŠPV).Konkrétní jedná...

5. Přesvědč6. ující p. p.

5. Přesvědč6. ující p. p. (politika, dealeři, pojišťovací agenti)  Podnikavý typPopis typu: rádi používají verbální obratnost v situacích, ve kterých mohou ovládat druhé, silné dominantní a mocenské tendence, vyhýbají se jednoduchým úkolům, převážně...

Pracovní prostředí a hodnoty uznávané u člověka

20 autor Holland 1. Motorické pracovní prostředí (manuální práce)  Realistický typPopis typu: mají rádi aktivitu (fyzickou), motorická koordinace, jsou šikovní a obratní, maskulinní (mužské) typy profesí, raději práci dělají, než aby o ní...