stránky věnující se oboru psychologie a pedagogiky

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

Anatomie setkání

Anatomie setkání
1.) zahájení - snaha navázat kontakt očí
2.) orientace - nalezení optimálního prostoru, vzdálenosti, úhel postavení
3.) kontakt - podání ruky - doprovází zrakový kontakt, úsměv, mírný předklon
4.) zapojení - výměna verbálních informací, gestikulace..

Rozestavení židlí u stolu
- každý si raději sedne tam, kde má přehled o okolí
1) agulární pozice: dva lidé sedí přes tzv. přátelský roh; při normální komunikaci
2) konfrontační pozice: lidé sedí naproti; menší možnost odvrátit zrakový kontakt; mezi lidmi je vetší bariéra (celý stůl)
3) paralelní pozice: lidé sedí u stolu vedle sebe; špatný zrakový kontakt
4) diagonální pozice: lidé sedí šikmo naproti sobě a mají mezi sebou stůl; např. v čekárně, ale v jiných situacích znamená nezájem

Úprava zevnějšku
Lidé, kteří o sebe více dbají bývají často úspěšnější. Pomocí statistických studií bylo např. zjištěno, že vousy vzbuzují nedůvěru.

Sociální percepce ( lidská vnímavost )
a.) haló - efekt => první dojem, pořadí vnímaných informací
b.) efekt novosti => výrazný vliv na utváření dojmu o jiném člověku mívají
nejnovější informace
c.) logická chyba => hodnocení podle mé logiky (vysoké čelo znamená inteligenci)
d.) efekt shovívavosti => hodnotit rozdílně lidi k nimž mám kladný a záporný vztah
e.) chyba centrální tendence => projevuje se zejména při posuzování většího počtu lidí
"škatulky"
f.) chyba kontrastu => přiřazení pozorovaným lidem takových vlastností, které jsou v
protikladu k vlastnostem pozorovatele
g.) chyba blízkosti => blízkost v čase a prostoru se jeví jako blízkost obsahová a
významová
h.) předsudky => podvědomé tendence pramenící z dávno utvořených předpojatostí
("blondýny jsou hloupé!!!!")
i.) chyba prostředí => osobnost hodnotím na základě ve kterém prostředí se nachází
j.) efekt setrvačnosti => hodnotím podle předcházející zkušenosti
k.) vulgarizace => neopodstatněné zjednodušení situace či vlastnosti člověka
l.) tradice => (lidová moudrost), podle toho co se říká
m.) projekce => promítání mých vlastností jiným lidem

0 komentářů :

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!